publikacje_2002

Anioł-Kwiatkowska J., Nowak S. 2002. Goździeniec okółkowy Illecebrum verticillatum. – W: Nowak A., Spałek K.(red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.

Anioł-Kwiatkowska J., Nowak S. 2002. Lenek stoziarn Radiola linoides.  – W:  Nowak A., Spałek K.(red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. –  Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.

Anioł-Kwiatkowska J., Nowak S. 2002. Miłek letni Adonis aestivalis.  – W: Nowak A., Spałek K.(red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.

Anioł-Kwiatkowska J., Nowak S. 2002. Miłek szkarłatny Adonis flammea. – W: Nowak A., Spałek K.(red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.

Anioł-Kwiatkowska J., Nowak S. 2002. Tobołki przerosłe Thlaspi perfoliatum. – W: Nowak A., Spałek K.(red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe,, zagrożone i rzadkie. –  Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.

Anioł-Kwiatkowska J., Nowak S. 2002. Włóczydło polne Caucalis platycarpos – W: Nowak A., Spałek K.(red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.

Bernacki L., Kącki Z., Dajdok Z. 2002. Kruszczyk połabski Epipactis albensis Nováková et Rydlo. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 51

Dajdok Z. 2002. Bagnica torfowa Scheuchzeria palustris – W: Nowak A., Spałek K.(red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. –  Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.

Dajdok Z., Bernacki L., Kącki Z. 2002. Kruszczyk siny Epipactis purpurata Sm. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 53.

Dajdok Z., Kącki Z. 2002. Szata roślinna rezerwatu przyrody „Smolnik” w dolinie Budkowiczanki (Dobrej). Cz. II. Zbiorowiska roślinne. – Natura Silesiae Superioris 6: 63–84.

Dajdok Z., Kącki Z. 2002. Wełnianeczka alpejska Baeothryon alpinum (L.) .V. Egorova. – W: Nowak A., Spałek K.(red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. –  Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 130

Dajdok Z. 2002. Nerecznica grzebieniasta Dryopteris cristata. – W: Nowak A., Spałek K.(red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. –  Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.

Dajdok Z. 2002. Obrazki plamiste Arum alpinum. –W: Nowak A., Spałek K.(red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. –  Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.

Dajdok Z. 2002. Przygiełka biała Rhynchospora alba. –W: Nowak A., Spałek K.(red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. –  Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.

Dajdok Z. 2002. Roślinność brzegów strumieni w krajobrazie rolniczym jako wskaźnik warunków siedliskowych. – W: Puchalski W., Pawelczuk J.K. (red.), Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bliskie Naturze Kształtowanie Dolin Rzecznych. – Sarbinowo 26-28 września 2002.

Dajdok Z. 2002. Turzyca bagienna Carem limosa. –W: Nowak A., Spałek K.(red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. –  Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.

Fałtynowicz W. 2002. Cyphelium inquinans (Sm.)Trevisan. –W: Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland.3. – Instytut Botaniki PAN, Kraków.

Fałtynowicz W., Królak D. 2002. Porosty rezerwatu „Jar rzeki Raduni” na Pojezierzu Kaszubskim. Acta Botanica Cassubica 2: 133–141.

Fałtynowicz W. 2002. Świerki. – Jaćwież 16: 48.

Fałtynowicz W. 2002. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie…. – Uniwersytet Wrocławski 9, s. 28.

Jakubska A. 2002. Storczyki - arystokracja wśród kwiatów. – Magia Ogrodów 1–2: 51–54.

Kącki Z.2002. Dzwonek szerokolistny Campanula latifolia L. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 31

Kącki Z.2002. Goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe L. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 35

Kącki Z.2002. Kiksja zgiętoostrogowa Kickxia spuria (L.) Dumort. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s.  45

Kącki Z.2002. Kosaciec syberyjski Iris sibirica L. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 46.

Kącki Z.2002. Leniec bezpodkwiatkowy Thesium ebracteatum Hayne. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s.  62.

Kącki Z.2002. Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum L. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s.  76.

Kącki Z.2002. Podejźrzon księżycowy Botrychium lunaria (L.) Sw. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 89.

Kącki Z.2002. Wroniec widlasty Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s.  136.

Kącki Z., Dajdok Z.2002. Szafirek miękkolistny Muscari comosum (L.) Mill. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s.  119.

Kossowska M. 2002. Ostoja rzadkich porostów epifitycznych na jodłach w Wąwozie Szklarki (Karkonoski Park Narodowy). – Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 85–92.

Kukwa M., Fałtynowicz W. 2002. Porosty rezerwatu „Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą” i przyległego im lasu łęgowego w Suwalskim Parku Krajobrazowym. – Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 21(4): 375–384.

Markowski R., Fałtynowicz W. 2002. Flora roślin naczyniowych rezerwatu „Cisy w Czarnym” na Pomorzu Zachodnim. – Acta Botanica Cassubica 2: 51–58.

Opanowicz M. 2002. Ginąca populacja Flavocetraria nivalis (L.)Karnefelt &Thell w Parku Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana (Północna Polska). – Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 21(3).

Opanowicz M. 2002. Ekologiczna rola wtórnych metabolitów porostowych. Wiadomości Botaniczne 46 (1/2): 35–44

Pender  K. 2002. Rozchodnik owłosiony Sedum villosum.  –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.

Pender K. 2002. Kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis atrorubens. –W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona księga roślin województwa opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole.

Proćków J. 2002. A more precise lectotypification of Juncus bulbosus L. (Juncaceae). – Taxon 51(3): 551–552.

Proćków J. 2002. Salwinia pływająca - Salvinia natans (L.) All. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 110–111.

Proćków J. 2002. Woda w roślinnej oprawie. Ogród wodny. – Magia Ogrodów 5: 44–47.

Spałek K., Szczęśniak E. 2002. Goryczuszka orzęsiona Gentianella ciliata. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 36.

Spałek K., Szczęśniak E. 2002. Rogownica drobnokwiatowa Cerastium brachypetalum. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 103.

Stojanowska W., Panek E. 2002. Changes in the Myxomycete Biota of the nature reserve „Łężczok” Near to Racibórz (SW Poland). – Acta Mycologica 37 (1/2).

Szczęśniak E. 2002. Dziewanna fioletowa Verbascum phaeniceum. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 26.

Szczęśniak E. 2002. Dzwonek syberyjski Campanula sibirica. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 30.

Szczęśniak E. 2002. Marzanka barwierska Asperula tinctoria. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 67.

Szczęśniak E. 2002. Oman szorstki Inula hirta. – W: A. Nowak, K. Spałek (red.). Czerwona księga roślin województwa opolskiego. – Opolskie Tow. Przyjaciół Nauk, s. 80.

Szczęśniak E. 2002. Podejźrzona marunowy Botrychium matricariifolium. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 90.

Szczęśniak E. 2002. Przewiercień sierpowaty Bupleurum falcatum. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 98.

Szczęśniak E. 2002. Zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 143.

Szczęśniak E., Spałek K. 2002. Ostrożeń pannoński Cirsium pannonicum. – W: Nowak A., Spałek K. (red.), Czerwona Księga Roślin Województwa Opolskiego. Rośliny naczyniowe wymarłe, zagrożone i rzadkie. – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Opole, s. 82.

Świerkosz K., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2002. The association Geranio phaei-Urticetum dioicae in south-west Poland. – Polish Botanical Journal 47(1): 53–66.

Wąsowicz A. 2002. Artemisia annua L. – występowanie na terenie Wrocławia. Acta Botanica Silesiae Inferioris.

Wąsowicz A., Malkiewicz M. 2002. Ambrosia w aeroplanktonie Wrocławia. – Monitor pyłkowy.